หน้าหลัก.new

สำหรับสถานประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วม Hi-FI Consortium แจ้งความประสงค์ได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท ปีการศึกษา 2564

______________________________________________

ตำแหน่งงานจากบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ Hi-FI Consortium ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งหมด

previous arrow
next arrow
Slider

โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม

ความท้าทายที่สำคัญของการอุดมศึกษาไทย คือ ความร่วมมือและความต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-FI) จึงถูกพัฒนาขึ้นจากปัญหาการขาดบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในระดับที่พร้อมปฏิบัติงานได้ โดยที่สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและการร่วมสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมกัน

 

หลักการสำคัญ 4 ข้อ

Demand Driven

ใช้โจทย์ทางธุรกิจเพื่อการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเป้าหมายร่วมในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

Tailor Made

ผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ร่วมกับอุตสาหกรรมผ่านการจัดการศึกษาแบบเฉพาะสำหรับบริษัท (สั่งตัด)

Build Ecosystem

สร้างเครือข่ายการทำงานแบบ Consortium (หลายคณะ & มหาวิทยาลัย) รองรับโจทย์ที่หลากหลายของอุตสาหกรรมด้วย Multidisciplinary

Transformation

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนภายในเพื่อตอบสนองต่อหลักการสำคัญ 3 ข้อแรก และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว

ผลการดำเนินงาน

ปี 2562-2564

0
มหาวิทยาลัย
0
หลักสูตร
0
นักศึกษา
0
บริษัท

กิจกรรมโดยย่อ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ภายใต้การบริการ การกำกับดูแล และควบคุมคุณภาพโดย ITAP

 

[สำหรับบริษัท] แจ้งความสนใจเข้าร่วม Hi-FI Consortium

Thank you: